AYNI KUTUPTA DÜŞÜNCEYE SAHİP AİLELERDE ORTAYA ÇIKAN YIKICI

DURUMLAR

Çocuğuma bir haller oldu, beklenmedik davranışlar gösteriyor, artık birbirimizin dilinden
anlamıyoruz gibi cümleleri sık sık duyarım. Geneline bakarsak bu söylemler çocuğun 11-12
yaşına gelmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Çocukluk döneminden oldukça farklı biyolojik

ve ruhsal değişimler ortaya çıkmaya başlamıştır.
Şimdi sakin olun. Çocuğunuz sadece ergenlik döneminde.

11-19 yaşları arasında çocukluk ve yetişkinlik arasında sıkışıp kalma durumunu ergenlik
olarak isimlendirebiliriz. Bu dönem bedensel ve ruhsal değişimlerin toplamıdır ve bu süreçte
çocukta aynı gün içerisinde birden fazla duygu durumunu muhtemel görebiliriz. En sık
görülen duygu durumu; korku, endişe, öfke, sevgi, alınganlık olarak karşımıza çıkabilir.

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUĞUN PSİKOLOJİK DUYGU DURUMU EMPATİSİ
Bu dönemdeki çocuk, sahip olduğu biyolojik değişimler sebebiyle yoğun bir şekilde özgüven eksikliği
yaşıyor olabilir. Sesindeki çatallaşma, fiziksel görünüşündeki çirkin görüntü, birden değişen kilo artışı,
vücudun çeşitli yerlerinde kıllanma, sivilce çıkması, çocukta sıkıntılı, agresif duygu durumu oluşturur.
Bütün bu değişimler çocuğu felsefik düşüncelere iter. Çoğu zaman kimlik sorgulaması ve çevresine
güven problemi yaşayabilir. Fakat bu durum her çocuk için aynıdır diyemeyiz. Çocuklardaki
davranışsal değişikler 2 ayrı grup olarak karşımıza çıkabilir. Kimi çocuk içine kapanık, çevresinden
bağımsız, yalnız kalma isteği yaşasa da bazı çocuklar bu durumdan tamamen farklı narsitliğe kadar
giden özgüven patlaması yaşayabilir. Yoğun bir şekilde kendini kanıtlama isteği vardır.
Ailelere tavsiyem bu dönemde toleransınız eskisine oranla artış göstermelidir. Beklentiyi düşürüp
sabır ve anlayış seviyenizi mümkün olduğunca yüksek tutmalısınız. Çünkü bu dönem çocuk için
otoriteye başkaldırı dönemidir. Sizin göstereceğiniz disipliner tavır aile içinde yıkıcı durumlar

yaşatabilir.

Ben merkeziyetçi tavırlar, sürekli odak nokta olma arzusu, kötü alışkanlıklara eğilimler bu dönemde
yaşanacaktır. Böyle anlarda ailelerin baskıcı otoriter tavırları çocuğu kendilerinden uzaklaştıracaktır.
Anlayışlı olmak, onun görüş ve fikirlerine saygı duymak başlıca prensibiniz olmalıdır.

Sinirli kişilik yapılanmalarının çarpışması…

Bütün sorumluluğu babaya vermeyin. Babaların genelde otoriter ve disipliner davranış
kalıpları vardır. Çocuk yanlış davranış sergilediğinde anneler bu sorumluluğu babaya
yüklerler. Babalar üzerindeki yoğun sorumluluğun etkisi ile ani, dürtüsel tepkiler
verebilmektedir. Bu sorumluluğu anne ve baba ortak paylaşmalıdır. Eğer kişilik yapınız
çocukla aynı doğrultuda ise yani baba ve çocuk bu dönemde sinirli, öfkeli duygu durumu
içerisindeyse baba ve çocuk arasında çatışmalar kaçınılmaz olacaktır. Bu durum çocukta kin
ve nefret duygusunu yaratacaktır. Bu sebepten çiftlerden daha sakin olan taraf bu sorumluluğu

üstlenmelidir.

ASLA YAPMAMANIZ GEREKEN DAVRANIŞLAR!!!

‘’Bu kadar saat telefonda kimle konuşuyorsun?’’, ’’o çocuk da kim?’’, ‘’arkadaşlarına
güvenmiyorum’’… Bu tarz cümleleri söylemek yapılan en temel hatalardandır. Kısıtlamalar,
verilen cezalar çocukta tartışmaların şiddetini arttıracaktır ve hiçbir şekilde çocukta pozitif
geri dönüşümler sağlanmayacaktır. Çocuğunuza bu dönemde arkadaşça tutum içerine

girmelisiniz.

Fikirleriniz çatışmacı yerine uzlaşmacı olsun

Eleştirel tavırlardan uzak durup, beklentiler konusunda daha makul olmalısınız. Arkadaş ya da
sosyal yaşamlarındaki seçimlerine saygı duyup gerektiğinde özgürleşmesine fırsat

vermelisiniz.

Olumsuz durumlarla karşılaşıldığında sakin kalıp, konuşmak için uygun zamanı beklemek
gerekir. Onun bir çocuk gibi değil de artık yetişkinliğe aday olduğunun farkına varıp fikirleri

düşünceleri dinlenmelisiniz.

Ergenlik dönemi aile için de çocuk için de zor bir dönemdir. Önemli olan nokta aile ve çocuk
aynı dilden konuşabilmelidir. Birlikte kaliteli vakit geçirmeyi öğrenmelisiniz. Çocuk ancak
ergenlik döneminin yaşattığı stres ve baskıyı sizinle birlikte vakit geçirerek atlatabilir.

Yorum Yaz:

*

Girdiğiniz email adresi yayınlanmayacaktır.

logo-footer